Kvalitetssikring af børne- og familiesager

CAFA har i de sidste par år gennemført kvalitetssikring af kommunale børne/familiesager.

Forvaltningen udvælger de sager, som CAFA skal gennemgå. CAFAs arbejde kan herefter omfatte gennemgang af journaler i forhold til gældende lovgivning, herunder undersøgelse af om relevante § 50 undersøgelser, børnesamtaler, handleplaner, tilsyn er gennemført og om der er fulgt op på underretninger.

Gennemgangen kan munde ud i et sammendrag af sagens problematik med konkrete forslag til mulige løsninger. Hvis der er behov, kan CAFA tilbyde at udføre de manglende aktiviteter. Vi udarbejder gerne en rapport, der peger på områder for den faglige udvikling i afdelingen.

Opgaver af denne karakter kan enten gennemføres på timetakst eller efter tilbud.

Cafa-Borup-2015-web-16