Handleplaner

CAFA udarbejder handleplaner i børnesager, både for børn, som vi kender i CAFA-regi, og for børn, som vi ikke har kendskab til.

Udfra foreliggende materiale, f.eks. § 50 undersøgelse, udarbejder CAFA et udkast til en handleplan, som sagsbehandleren efterfølgende kan forelægge forældre og barnet/den unge. CAFA tilbyder også at udarbejde handleplanen i samråd med forældre og barnet/den unge, hvis sagsbehandler ikke har tid til denne proces.

CAFA har udarbejdet et stort antal handleplaner – både for forebyggende foranstaltninger og for anbringelser.