Konflikthåndtering

CAFA har erfaring med og er fagligt uddannede i konfliktløsning, -mægling og -mediering.

Det drejer sig typisk om konflikter mellem forældre i samværsspørgsmål, mellem forældre og plejeforældre og mellem plejeforældre og plejebørn. Der kan også være tale om problemer i en skoleklasse,  nabokonflikter eller samarbejdskonflikter i personalegrupper.

Vi har også arbejdet med større “systemer”, der rummer uenighed og konflikter. Det kan være fagfolk, der er uenige om mål og midler i en sag, og hvor denne uenighed kommer til at fylde meget i samarbejdet og flytter fokus fra den familie/barn eller ung, der skal have støtte.

I arbejdet anvender vi konkrete metoder som konflikthåndtering, mediering, systemiske og narrative metoder, koordinering og faglig vejledning.

Cafa-Borup-2015-web-36