Koordination af børne- og familiesager

CAFA tilbyder koordination som metode i komplekse børnesager med mange fagpersoner og/eller et højt konfliktniveau. Koordination er et lettilgængeligt styringsredskab, som understøtter og målretter et effektiv sagsarbejde.

Cafa-Borup-2015-web-34

Ideen er, at der afholdes møder med alle involverede fagpersoner og familien/barnet eller den unge på samme tid og sted. Herved opnås en samlet koordineret indsats og dialog mellem de professionelle og familien.

Koordineringen i sagen sker i tæt samarbejde med sagsbehandleren, der ikke afgiver sin handlekompetence.

Koordination handler bl.a. om: mødehåndtering, mødeledelse, fastsættelse af mål, konflikthåndtering og anerkendende kommunikation.

Overblik og mindre tidsforbrug

Vi har afprøvet metoden i et 3 årigt projekt fra 2006 -2009 i ni forskellige kommuner.

Evalueringen viser, at koordination som metode har en positiv effekt for alle involverede parter og er med til at udvikle sagen i positiv retning. Den giver særligt sagsbehandler et større overblik over, hvem der gør hvad, hvorfor og hvornår og fremmer det tværfaglige samarbejde mellem de professionelle – og så er den ikke mindst tidsbesparende.

Kort sagt med en relativ lille indsats kan der opnås bedre resultater i det konkrete sagsarbejde!

Hvordan kan vi hjælpe?

Vi tilbyder ikke blot at udføre koordinationen i konkrete sager, men også at gennemføre undervisning og supervision af sagsbehandlere, som selv ønsker at afprøve metoden. Vi kommer også gerne ud i din kommune og fortæller om metodens anvendelsesmuligheder og virkning.