Hjælpeforanstaltninger

Vi udfører alle former for hjælpeforanstaltninger for udsatte børn, unge og deres familier.

Cafa-Borup-2015-web-25

Støtte til familien

Vi giver bred støtte til hele familien eller speciel målrettet støtte i konkrete problematikker. Vi har bl.a. været støtte for psykisk syge forældre, som har haft behov for opbakning, råd og vejledning i hverdagen i forhold til deres børn – sideløbende med, at de modtager behandling for deres sygdom fra andre relevante behandlere.

Vi samarbejder også med familier om udviklingen af deres indbyrdes relationer. Det gør vi både i familier, hvor børnene bor hjemme, og i familier, hvor barnet er anbragt udenfor hjemmet. Vi kan også tilbyde parterapi til forældrene.

Støtte til børn og unge

Vi støtter børn og unge, f.eks. via kontaktpersonordning, mens de bor hjemme, i egen bolig eller er anbragt. Kontakt og indsats varierer alt efter behov og tilrettelægges individuelt efter aftale med kommunen. Vi kan også tilbyde behandlingsorienterede forløb til børn og unge, f.eks. sorgbehandling.

Vi har også netværksgrupper for anbragte og tidligere anbragte børn og unge.

Pris

I forhold til kontaktpersonordninger kan vi tilbyde en særlig pris, hvis timetallet ligger over et vist niveau og/eller ordningen skal løbe over en længere periode.

Timetaksten kan i de tilfælde ligge på et sted mellem ca. 550-600 kr. Tilbud gives ud fra den konkrete sag.