Supervision og rådgivning

CAFA giver supervision og konsulentbistand og undervisning til fagpersoner, der arbejder med udsatte børn, unge og familier. Vi har mange års erfaring i at supervisere og undervise:

  • Sagsbehandlere, familieplejekonsulenter og andre fagpersoner i kommunerne
  • Fagpersoner, der har støttefunktioner i forhold til børn og voksne
  • Institutioner, opholdssteder og bosteder for børn, unge og voksne
  • Plejefamilier for børn og unge

Supervision foregår i grupper eller individuelt og udføres af fagfolk med pædagog- eller socialrådgiveruddannelse med efteruddannelse indenfor behandling, supervision og konsultation.

Med udgangspunkt i et anbragte barn, har vi også erfaring i at supervisere:

  • Plejeforældre og ansatte i opholdssteder
  • Samværskonsulenter
  • Pædagoger i daginstitutioner
  • Lærere
  • Støtte- og kontaktpersoner

CAFA superviserer også ledere

CAFA har viden om, hvordan faglighed og økonomi kan prioriteres samtidigt, og har forslag samt metoder til inddragelse af fagligt kompetente medarbejdere i udvikling.
Vi har en erfaring med, at faglig supervision til medarbejdere med fordel kan følges op af supervision til de faglige ledere, for at give den bedste effekt og sammenhæng.