Personrelateret tilsyn

Rammerne for tilsynet aftales med kommunen. Aftalen kan udformes på baggrund af to forskellige principper:

  1. Kommunen beskriver, hvordan tilsynet ønskes udført, herunder beskriver omfang og indhold. CAFA afgiver på grundlag heraf et tilbud på opgavens udførelse eller arbejder på timetakst. I denne model er det kommunen, der prioriterer tilsynet.
  2. CAFA fører et behovsbestemt tilsyn indenfor rammerne af et fast tilsynshonorar. Indenfor denne ramme vurderer, prioriterer og planlægger CAFA tilsynet.

CAFA har igennem mange år ført tilsyn med anbragte børn og unge under deres anbringelse i familiepleje og opholdssteder.

Tilsynet føres primært ved at aflægge besøg hos barnet på anbringelsesstedet og tale med barn og plejeforældrene eller opholdsstedet.

Der fremsendes rapporter til kommunen om forløbet, og CAFA deltager typisk i handleplansmøder mhp. opfølgning.

CAFA kan tilbyde anbragte og tidligere anbragte børn og unge deltagelse i vores netværksgrupper.

Cafa-Borup-2015-web-14