Generelle tilsyn

CAFA har gennemført det generelle tilsyn på en række døgninstitutioner, opholdssteder, botilbud, krisecentre og familieinstitutioner for børn, unge og voksne.

Cafa-Borup-2015-web-50

Tilsynet blev udført ud fra de præmisser, som den ansvarlige kommune stillede os. Pr. 1.1.2014 er tilsynet overgået til de nye Socialtilsyn, og grundlaget for udførelsen af tilsynet er dermed blevet mere ensartet.

CAFA tilbyder Socialtilsynene at udføre opgaver for dem.

Det kan f.eks. være opgaver, som det enkelte Socialtilsyn ikke kan nå indenfor fastsatte tidsrammer, eller opgaver som det være hensigtsmæssigt at lægge udenfor Socialtilsynets egne rammer.

CAFAs udgangspunkt er en dialogbaseret kontakt med institutioner, opholdssteder m.fl., men vi vedkender os også kontrolopgaven.

Vi er optaget af at inddrage brugerne, herunder også de anbragte børn og unge – samt de pårørende, i tilsynet, fordi vi mener, at de har vigtige bidrag at give i forhold til, hvordan anbringelsessteder og botilbud fungerer og bør udvikle sig.

CAFAs erfaringsgrundlag

CAFA har i perioden 2009-2013 ført tilsyn med 22 døgninstitutioner og opholdssteder for børn og unge samt 2 familieinstitutioner. På voksenområdet har vi ført tilsyn med 18 bosteder oprettet efter LOS § 85, 107, 108 eller 110. Desuden har vi ført tilsyn med 2 krisecentre og 4 misbrugsbehandlingstilbud. Vi har ført tilsyn med mange af tilbuddene i en årrække, og vi har erfaringer med såvel anmeldte som uanmeldte tilsynsbesøg og mange interviews med brugere og pårørende.

Projekt for Socialstyrelsen

I 2009-2010 var CAFA underleverandør til et konsortium, der leverede undervisningsmateriale om det generelle tilsyn for Socialstyrelsen.

Projektet indeholder viden, forskning og erfaring fra DK og lande omkring os samt vejlednings- og inspirationsmateriale. Der er etableret en hjemmeside under Socialstyrelsen og gennemført undervisning af tilsynsførende, ledere og politiske beslutningstagere samt forstandere og ledere af de tilbud, der skal føres tilsyn med. CAFA har deltaget i alle projektets delområder. Læs mere her: http://www.socialtyrelsen.dk/tilsyn