Medlem af Netop

Gruppen mødes den anden onsdag i måneden i vores samværslokaler, Hovedgaden 9, 4140 Borup – 100 m fra stationen, hvor der kører tog mod Roskilde og Ringsted, så stedet er forholdsvis let at komme til.

Gruppen består af unge mellem 16 og 23 år, som er på vej ud eller allerede er ude af deres plejefamilie, opholdssted eller institutionsanbringelse.

Det er ingen betingelse for vores tilbud om denne form for efterværn, at der er eller har været ført tilsyn gennem CAFA. Hvis du er sagsbehandler og har en ung, som du selv eller andre fører eller har ført tilsyn med under anbringelsen, er du velkommen til at gøre brug af vores tilbud om efterværn. Hvis en kommune har flere unge i udslusning, opretter vi gerne en netværksgruppe ude i kommunen.