Tilsynsrapport

Rapportens indhold aftales med kommune og omfatter f.eks.:

  • Beskrivelse af tilsynsopgaven
  • Beskrivelse af, hvordan tilsynsopgaven er grebet an og hvilke metoder, der er anvendt
  • Beskrivelse af de områder, der er undersøgt i tilsynet
  • Referat af de interviews, der er gennemført
  • Evt. opfølgning på henstillinger, anbefalinger og pålæg fra tidligere tilsyn
  • Vurdering og indstilling til henstillinger, anbefalinger og pålæg
  • Andet, der evt. er aftalt mellem CAFA og kommunen

Rapporten fremsendes til anbringelsesstedet til udtalelse, inden den fremsendes til kommunen.
Referater fremsendes efter nærmere aftale til de interviewede til godkendelse.
Rapporten sendes til kommunen og evt. kan uddybes ved et møde.