Supervision til pædagoger og lærere

CAFA udbyder supervision, konsultation og undervisning til pædagoger og lærere på daginstitutioner, specialinstitutioner, døgninstitutioner, folkeskoler og heldagstilbud i forhold til børn og unge med særlige behov, særlige vanskeligheder og handicaps. Her arbejder vi  med, hvordan barnets særlige vanskeligheder kan rummes, og hvordan pædagogen/læreren kan udvikle sin tilgang og pædagogik til barnet.

Pædagogen og læreren

Som fagfolk i daginstitutioner og skoler rejser der sig ofte spørgsmål vedr. underretninger: Er der pligt til underretning i denne konkrete situation? Hvad siger loven? Hvordan kan pædagogen/læreren underrette, så de bliver hørt? Hvordan informeres forældre?

Vi giver supervision i konkret spørgsmål og underviser personalegrupper om underretning.

Forældresamarbejde

Forældresamarbejde er et område, der optager mange pædagoger og lærer: Hvordan taler pædagogen/læreren med familien om et problem? Metoder i kommunikation og samarbejde?

Også her gives konkret supervision og undervisning.