Supervision til opholdssteder og plejefamilier

CAFA råder over konsulenter – socialrådgivere og socialpædagoger – der med efteruddannelse i supervision og mange års erfaring på anbringelsesområdet, er i stand til arbejde med svære og tunge problematikker og varetage forskellige supervisionsopgaver i forbindelse med anbragte børn og unge.

Vi superviserer både plejefamilier og opholdssteder, hvor vi fører tilsynet med det anbragte barn/den unge, og i familier og opholdssteder, vi ikke kender på forhånd.

Vi rykker også ud med akut supervision til plejefamilier og opholdssteder, hvor der er risiko for sammenbrud i anbringelsen.

Vi arbejder både med længerevarende supervisionsforløb og kortvarig hjælp. Vi tilbyder også at oprette supervisiongrupper for plejefamilier.