Om CAFA

CAFA er en non-profit organisation med over 100 års erfaring, der skaber social værdi for udsatte børn, unge og voksne.

Forkortelsen CAFA står for ”Center for afklarende og forebyggende socialt arbejde” – en samlebetegnelse, der dækker over de forskelligartede discipliner og opgaver, vi beskæftiger os med.

Konsulenthus

På den ene side er vi et konsulenthus, der rykker hurtigt ud og udfører konkrete opgaver af forebyggende og foranstaltningsmæssig karakter for bl.a. kommuner og institutioner. Vores kunders behov sætter dagsordenen, og vi løser alle typer opgaver, der har udsatte børn og voksne som omdrejningspunkt.

Projekter og udvikling af viden

På den anden side arbejder vi innovativt og kreativt med at skabe viden, som giver en bedre tilværelse og rykker noget for de mennesker, vi støtter. Det gør vi gennem projekter, der udvikler og løfter metoderne på vores felt samt opbygger viden til brug for områdets fagfolk.