Hjemgivelse

CAFA tilbyder forskellige former for afklaringer og støtte i forbindelse hjemgivelser af børn og unge fra anbringelse. CAFAs opgave defineres i samarbejde med kommunen,  forældrene og barnet/den unge.

Afklaringer

I forhold til afklaring kan vi f.eks.

  • observere forældre og børn med henblik på vurdering af, om hjemgivelse er formålstjenlig og i givet fald hvilke støtteforanstaltninger, der skal etableres ved hjemgivelsen.
  • tale med barnet/den unge om dets holdning til hjemgivelse.

Støtte ved hjemgivelse

Støtten kan f.eks. omfatte:

  • en intensiv, individuel og tilpasset støtte til barn/ung og forældre
  • inddragelse af privat netværk
  • inddragelse af professionelt netværk – herunder skole og daginstitutioner
  • støtte barnet/den unge i integration i lokalområdet.
  • koordinere indsatsen
  • fastholde kontakt mellem barn/den unge og det tidligere anbringelsessted.