Observation eller forældrekompetenceundersøgelse før beslutning om hjemgivelse

Vi gennemfører mange observationer af forældre og børn eller af børn alene i f.eks. daginstitutioner eller på anbringelsesstedet.  Vi har mange erfaringer med, hvordan disse observationer kan tilrettelægges og gennemføres i et tæt samarbejde mellem kommune,  forældre og barn/den unge.

Vi kan gennemføre observationer i forældrenes eget hjem eller i vores lokaler.

Hvis en egentlig forældrekompetenceundersøgelse er relevant i forbindelse med afklaring af hjemgivelse, kan CAFA udføre den.