Ungdomssanktion

CAFA råder over konsulenter, der er uddannede i Socialstyrelsen til at varetage den lovpligtige koordinatorfunktion for unge, der idømmes ungdomssanktion.

Vi kan varetage begge de opgaver, som ligger i ungdomssanktionen – koordination og kontaktpersonsordning – samt koordinerer de to opgaver internt.

Koordinering

CAFA trækker i koordinationsfunktionen på mange års erfaringer i at planlægge, lede og koordinere komplicerede sager og sikre, at planer og aftaler følges op. Vi har envidere gennemført et koordineringsprojekt , hvor vi har udviklet og afprøvet nye metoder.

I koordineringen sikrer vi bl.a., at:

  • planlægge, afvikle og lede netværksmøder og følge op på aftaler fra netværksmøder
  • overgangene mellem fase 1, 2 og 3 bliver forberedt ordentligt, og at viden fra tidligere faser ikke går tabt
  • den unge og den unges familie inddrages, når handleplanen skal følges op eller revideres

Kontaktperson

Som kontaktperson varetager vi f.eks., at:

  • besøge den unge og være den unges samtalepartner
  • være i kontakt med den unges forældre, netværk og professionelle aktører, herunder skoler og lignende.
  • Støtte den unge i at etablere netværk og nye samværsformer og skabe en struktureret hverdag med uddannelse, arbejde og fritidstilbud
  • Støtte den unge i kontakten med offentlige instanser

I arbejdet med ungdomssanktionen holdes tæt kontakt med sagsbehandler.