Hvad virker i samvær?

Vi har siden 2004 arbejdet systematisk med at opsamle erfaringer og udvikle metoder til brug i samvær.

Vi gennemførte et metodeudviklingsprojekt i perioden 2004-2008, hvor fokus var på kontakten mellem misbrugende og/eller psykisk syge forældre og deres anbragte barn. Vi anlagde en anerkendende tilgang til forældrene med fokus på deres udviklingspotentialer. Vi interviewede forældrene for at få input til, hvordan det enkelte samværsforløb kunne udvikles. Se evalueringen her.

Interviewene med de 25 deltagende forældre gav os indsigt i, hvor meget forældrene har at byde på, når de inddrages – både i deres egen sag og i generelle spørgsmål.

Birgitte Schjær Jensen, vidensmedabejder i CAFA, har behandlet emnet ud fra et børneperspektiv i sit speciale: ”Støttet samvær set med barnets øjne – et projekt om hvordan anbragte børn oplever støttet samvær og vurderer værdien af denne foranstaltning.” Reslutaterne af denne undersøgelse indgår i CAFAs daglige arbejde med samvær. Se specialet her.

Vi afholder løbende konferencer, workshops og undervisning af fagfolk i samværsproblematikker, hvor vi deler vores viden. Vi arrangerer gerne særlig undervisning for jeres arbejdsplads.