Udvikling af et samvær

I forbindelse med samvær – overvåget og støttet – kan der efter aftale med beslutningstager arbejdes med at træne og udvikle relationen mellem forælderen og barnet med et planlagt udviklingsmål i sigte.

Formålet kan eksempelvis være:

  • at flytte samværet fra et samværshus til forælderens hjem
  • at ophæve støtten eller overvågningen
  • at kvalificere kontakten mellem forælderen og barnet

Før, efter og under samværet kan der arbejdes med de specifikke problematikker, der har indflydelse på samværets forløb i den enkelte sag. Udviklingsarbejdet kan finde sted i forhold til barnet, forælderen og dem begge.

Overvåget eller støttet samvær har mange aktører, der i givne situationer kan repræsentere forskellige faglige holdninger.  Det kan besværliggøre samværet og kan afhjælpes ved hjælp af supervision til flere eller alle parter.