Priser

Gældende for 2018

Konsulenttakster kr./time
Konsulentopgaver 731,00
Marte Meo 731,00
Coaching 731,00
Kontaktperson for unge og familier 550,00
Specialistopgaver, undervisning, supervision
konsulentbistand til fagfolk og ledere
1.155,00
Køretid 731,00
Km. Godtgørelse 3,54 pr. km.
   
Undersøgelser kr./pr.stk
Børnefaglige undersøgelser 13.900 + transport
   
Samvær – Borup og Slagelse kr./pr.stk
Hverdag 731,00
Hverdag efter kl. 17.00 913,00
Weekend og helligdag 1096,00
   
§ 54 støtte til forældre kr./time
Konsulent 548,00
   
Børn og unges deltagelse i grupper  kr./mdr.
Deltagelse i gruppe 731,00
   
Administration og tilsyn  kr./mdr.
Samvær i Borup og Slagelse 1.045,00
Døgnpleje 3.101,00
Rådighedspleje 3.101,00
Aflastningspleje 2.326,00
Opholdssted 3.101,00
Behandlingstillæg opholdssted 3.101,00