Priser

Gældende for 2019

Konsulenttakster kr./time
Konsulentopgaver 746,00
Marte Meo 746,00
Coaching 746,00
Kontaktperson for unge og familier 550,00
Specialistopgaver, undervisning, supervision
konsulentbistand til fagfolk og ledere
1.178,00
Køretid 746,00
Km. Godtgørelse 3,56 pr. km.
   
Undersøgelser kr./pr.stk
Børnefaglige undersøgelser 13.900 + transport
   
Samvær – Borup og Slagelse kr./pr.stk
Hverdag 746,00
Hverdag efter kl. 17.00 931,00
Weekend og helligdag 1118,00
   
§ 54 støtte til forældre kr./time
Konsulent 559,00
   
Børn og unges deltagelse i grupper  kr./mdr.
Deltagelse i gruppe 746,00
   
Administration og tilsyn  kr./mdr.
Samvær i Borup og Slagelse 1.066,00
Døgnpleje 3.163,00
Rådighedspleje 3.163,00
Aflastningspleje 2.372,00
Opholdssted 3.163,00
Behandlingstillæg opholdssted 3.163,00