Netværksundersøgelser

Netværksundersøgelser kan f.eks. bestå i:

  • at afdække, hvilket netværk familien har
  • at undersøge anbringelsesmuligheder i netværket
  • at undersøge netværkets øvrige muligheder for at støtte
  • at undersøge hvem i netværket, der kan varetage støtte for det anbragte barn, jf. § 68b,4

Såfremt det er afklaret, at barnet skal anbringes i netværkspleje, gennemfører vi gerne selve godkendelsesundersøgelsen.

Cafa-Borup-2015-web-56