Børnefaglige undersøgelser

I CAFA er vi eksperter i børnefaglige undersøgelser (§ 50), og vi udfører mange.
Ved enkeltstående undersøgelser planlægges undersøgelsens omfang og indhold i samarbejde med kommunen, forældrene og barnet/den unge. Det er vigtigt, at CAFA bliver klar på kommunens forventninger til detaljeringsgrad mv.

Når der er tale om, at CAFA skal gennemføre mange undersøgelser for en kommune, så indgås aftaler om kvalitet og procedurer i undersøgelsesarbejdet. Disse aftaler korrigeres ud fra de første undersøgelser, som CAFA færdiggør, og som kommunen får til vurdering.

På følgende link vil du kunne læse vores svar på de mest hyppige spørgsmål om børnefaglige undersøgelser: Svar om børnefaglige undersøgelser

ICS og DUBU

CAFA gennemfører børnefaglige undersøgelser i ICS modellen, hvis ikke andet ønskes. Vi kan også arbejde i DUBU, hvis det ønskes. Vi har erfaringer med forskellige måder at organisere dette på i praksis, som vi gerne informerer nærmere om. Det er kommunens opgave at sikre CAFAs adgang til systemet.

Undersøgelsesprocessen

Selve undersøgelsen påvirker familien og systemet omkring familien. Vores erfaring siger os, at udviklings- eller ændringsprocessen allerede starter ved undersøgelsens begyndelse, og derfor ofrer vi processen stor opmærksomhed.

Vi har i mange undersøgelser set, at familiernes motivation for udvikling ændrer sig under undersøgelsesforløbet, så det bliver muligt at iværksætte hjælpeforanstaltninger, som hverken familie eller sagsbehandler anså for mulige ved starten af undersøgelsen.

Ved behov kan vi i undersøgelsesprocessen tilbyde at arrangere familierådslagning og netværksmøder for at inddrage ressourcer i familie og netværk i løsninger af problemerne.

CAFA er neutral

Vores position som udenforstående undersøger er ofte en fordel, fordi familien opfatter os som neutral. Det betyder større åbenhed og samarbejde fra familiens side og bidrager dermed til, at undersøgelsen bliver mere nuanceret.

Loven følges

Vi sikrer, at en undersøgelse udføres efter loven, f. eks:

  • laver vi ikke større undersøgelser end problemet tilsiger
  • vi taler altid med både forældre og børn
  • vi inddrager eksisterende viden fra professionelle

Vi underviser også fagfolk i kommunerne 

CAFA underviser sagsbehandlere i kommuner i børnefaglige undersøgelser og udleverer her bl.a. diverse koncepter, guides osv., som kan anvendes i et systematisk undersøgelsesarbejde.