Brugerundersøgelser

Vi har erfaring med at lave brugerundersøgelser i interviewform.

Formålet med at interviewe f.eks. anbragte børn og unge eller voksne på institutioner eller bosteder, er at give dem mulighed for at fortælle, hvordan det opleves at bo på stedet, så institutionen kan bruge oplysningerne til at udvikle institutionen.

CAFA er neutral

Når en brugerundersøgelse gennemføres af en neutral undersøger, oplever vi, at brugerne har større tillid ifht. at give deres mening til kende.

Det kan handle om beboernes oplevelser af medbestemmelse i hverdagen, om omgangstonen og relationen til medarbejdere, om muligheder for at leve et liv som alle andre, om oplevelsen af indflydelse på eget liv og andre relevante emner.

Tilgang og systematik

Før brugerundersøgelsen sættes i gang, aftales det med bestiller, hvor omfattende undersøgelsen skal være, hvad formålet er, hvordan den skal gennemføres, samt hvordan rapportering skal ske.

Det vil altid være frivilligt for brugerne at deltage i undersøgelsen. Vi gør meget ud af, at den enkelte deltager før et interview informeres grundigt om, hvad udtalelserne skal bruges til.

Vi har i en lang årrække beskæftiget sig med, hvordan anbragte børn og unge selv oplever og udtrykker deres holdninger om deres egen situation i forhold til at bo i en plejefamilie, opholdssted eller døgninstitution