NETop – efterværnsgruppe for unge

Fuld titel: “NETop – efterværnsgruppe for unge mellem 16 og 23 år. En beskrivelse af metoder”. Gennemført i 2003 – 2005.

Projektet er gennemført med støtte fra KABU-midlerne. Gruppen fortsætter med at mødes og der optages fortløbende deltagere. Læs mere om vores netværksgrupper.