Forældregrupper

Fuld titel: “Forældregrupper i Familieplejeforeningerne i hovedstadsområdet”. Gennemført i 1999 – 2001. 

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Familieplejeforeningerne i Hovedstadsområdet for egen finansiering.