Observationer

Pædagogiske observationer

CAFA udfører pædagogiske observationer både som enkeltstående opgaver og som led i en større undersøgelse.

En pædagogisk observation kan f.eks. foregå i familiens hjem, på et anbringelsessted eller i CAFAs lokaler. Observationen kan f.eks. bruges til at give redskaber til forældre, lærere og pædagoger, så de bedre kan støtte barnet/den unge.

Observation af relationer

En observation af relationer, f.eks. mellem forældre og barn, gennemføres ofte for at tilvejebringe et ordentligt grundlag, så der kan tages  beslutninger om f.eks. hjemgivelse, anbringelse og samvær.