Hvordan arbejder vi?

Cafa-Borup-2015-web-49

Kundens behov

Vi laver altid skræddersyede løsninger med udgangspunkt i kundens behov. Når en kommune, statsforvaltning,  institution eller øvrige kunder henvender sig, drøfter vi indhold, omfang og rammer for, hvordan opgaven kan løses. Vi foreslår en fremgangsmåde, præsenterer et prisoverslag og kommer evt. med bud på indhold og mål for arbejdet og fremsender en kontrakt. Vi arbejder både på tilbud og på timetakst efter aftale.

Den rette konsulent til opgaven

Vi har konsulenter med mange forskellige kompetencer og vælger den mest relevante konsulent i forhold til de problemstillinger, som kunden ønsker løst. I visse opgaver vælger vi at sætte flere konsulenter på for at sikre fleksibilitet, så brugerne så vidt muligt møder de samme konsulenter.

Sådan samarbejder vi

For at afstemme forventninger er det ofte hensigtsmæssigt at afholde et indledende møde med sagsbehandler og brugerne (f.eks. forældrene og barnet eller den unge). Såfremt det ikke er muligt – eller opgaven er akut – sørger vi for at afstemme forventninger løbende.

I processen har vi fokus på at inddrage børn, unge, forældre og andre involverede.

CAFA udarbejder rapporter om vores opgaver, hvis det ønskes. Disse gennemgås med brugerne. Hvis der er tale om undersøgelser, vil brugerne få mulighed for at udtale sig om undersøgelsesrapporten.