Konsulenthus

I CAFA er vi et team af veluddannede medarbejdere, der i mange år har arbejdet  med udsatte børn, unge og deres familier. CAFA udfører to typer af opgaver:

  • Forebyggende og foranstaltningsmæssig opgaver i konkrete sager, hvor udsatte børn, unge og familier er i fokus
  • Generelle opgaver på fagområdet, f.eks. generelle tilsyn, kvalitetssikring og supervision, undervisning og konsultation rettet mod fagfolk.

Hvem udfører opgaverne?

Vores konsulenter har grunduddannelser som socialrådgiver, socionom, pædagog eller akademisk baggrund. Alle er efteruddannede, enten via interne eller eksterne uddannelsesforløb.

I CAFA lægger vi meget vægt på, at alle konsulenter arbejder under supervision og alle konsulenter har derfor både krav på og er forpligtet til at modtage supervision. Vi superviserer internt og henter ekstern supervision, når det er nødvendigt.