Værdigrundlag

Cafa-Borup-2015-web-24

CAFA arbejder ud fra det humanistiske menneskesyn og er drevet af fire overordnede grundholdninger, der definerer os som organisation og danner rammen om vores handlinger.

Inddragelse er vigtig

Vi betragter voksne, børn og unge som selvstændige og kompetente mennesker med rettigheder og evne til at have mening om eget liv. Alle har krav på at blive hørt og give sin mening til kende og ikke mindst få indflydelse på eget liv ved deltagelse og medbestemmelse, ergo inddragelse.
Læs mere

Respekt for hinanden og de mennesker, vi samarbejder med

Det er vigtigt for os, at vores kunder, brugere og samarbejdspartnere opfatter os som troværdige, og at vi udfører vores arbejde med respekt for hinanden og de mennesker, vi samarbejder med. Vi bestræber os på at være en påskønnet sparringspartner, der giver værdi til et samarbejde.
Læs mere

Bevægelse med målet for øje

CAFA er en organisation i bevægelse. Vi er opmærksomme på og lytter til forandringer og strømninger i samfundet og forholder os til udviklinger omkring os. Både i stort og småt er vi indstillet på at være fleksible og skifte retning, hvis forholdende kræver det – dog uden at miste fokus på formålet med vores arbejde: at skabe social værdi for udsatte børn, unge og voksne.
Læs mere

Se det mulige i det umulige

Sociale problemer er ofte ”vilde” problemer med stor grad af kompleksitet, som ikke lader sig tæmme ved første forsøg. I CAFA er det en faglig kompetence at kunne stå i komplicerede problemstillinger uden at give forenklede løsninger. Vi ser det som vores opgave at få ting til at lykkes trods modsætninger.
Læs mere