ErhvervsPhd skal gøre os klogere på inddragelse

CAFA tager initiativ til ny forskning, der skal ruste os i arbejdet med at inddrage udsatte børn, unge og familier. I et treårigt ErhvervsPhD-projekt går Birgitte Schjær Jensen i detaljer med problematikker og metoder til inddragelse.

Hvorfor er det så svært?

Efter at have arbejdet som socialrådgiver, familieplejekonsulent og siden uddannet sig til sociolog har Birgitte Schjær Jensen kastet sig ud i et nyt projekt. I et samarbejde mellem CAFA og Aalborg Universitet forsker hun i inddragelse af børn og unge.

”Selvom der er bred enighed om, at inddragelse er godt og vigtigt, halter det alligevel med at få det gjort i praksis. Hvorfor er det så svært? Og hvordan bliver vi bedre til at efterleve de gode intentioner? Det er spørgsmål som disse og diskussioner af, hvad inddragelse egentlig er for en størrelse, der danner grundlaget for mit Ph.d.-projekt”, fortæller Birgitte Schjær Jensen.

For CAFA handler projektet om at bygge videre på eksisterende kompetencer og at få inspiration og konkrete værktøjer til konsulentarbejdet.

I krydsfeltet mellem teori og praksis

I et ErhvervsPhd-projekt er forskeren tilknyttet både en organisation og et universitet og har dermed et ben i både den akademiske og den praktiske lejr.

”Fordelen ved denne type Ph.d. er, at man kommer meget tæt på sit forskningsfelt. Man får set praksis med teoriens briller, bedre forståelse af de mekanismer, der ligger til grund for fagfolks handlinger, og mulighed for at implementere de vigtigste fund af forskningen”, siger Birgitte Schjær Jensen.

Empirien sætter retningen

I løbet af forskningsperioden skal Birgitte bl.a. gennemføre observationer, interviewe anbragte eller tidligere anbragte børn og unge i alderen 13 – 21 år samt undersøge, hvordan der i cirka 25 anbringelsessager er arbejdet med og dokumenteret inddragelse.

”Jeg går i første omgang meget åben til værks og lader data sætte retningen. Det er stadig alt for tidligt at konkludere og sige noget om resultaterne af forskningsarbejdet, men min pilotundersøgelse med observationer og 6 gruppeinterview tyder på, at bl.a. ”Alder” og ”Beskyttelse” er temaer, jeg skal arbejde videre med”, afslører Birgitte Schjær Jensen.

ErhvervsPhd-projektet løber frem til 2014.