Holdbare løsninger via inddragelse

I CAFA er vi ikke i tvivl om, at inddragelse af udsatte børn, unge og familier skaber mere holdbare løsninger. Gennem en årrække har vi udviklet metoder til bedre inddragelse og reflekteret over de barrierer, der gør det svært at inddrage.

Barrierer der skal overkommes

Bl.a. bekymringer for udsatte børn og unges sårbarhed og et ønske om at beskytte dem mod konflikter får os til at skåne børnene og de unge for spørgsmål om problemer og forhold i deres liv.

”Det er altid værd at overveje, i hvor høj grad det belaster barnet eller den unge at blive spurgt til problemerne i deres liv. Vores erfaring er, at hverken loyalitetskonflikter eller sårbarhed øges ved samtale – tværtimod nedtones de, fordi barnet bl.a. får mulighed for at dele sine følelser med andre”, udtaler Susanne Katz, Faglig leder i CAFA.

Hun peger også på manglende tillid til børnene og de unges udtalelser samt manglende mod til at udfordre egen ekspertrolle, som væsentlige barrierer til inddragelse.

Bedre inddragelse via netværkgrupper

Særligt CAFA’s netværkgrupper for anbragte børn og unge har givet os viden om og erfaringer med, hvad de unge selv mener om både virkningsfuld og mangelfuld inddragelse.

”Et centralt budskab fra børnene og de unge er, at de voksne skal lytte, tage dem alvorligt og invitere dem med til møder – også gerne i kommunen. Vi oplever, at børn og unge har stor indsigt i deres egen situation, behov og udvikling, og at de gerne vil tage del i beslutninger i deres liv”, fortæller Susanne Katz.

I netværksgrupperne oplever vi desuden, at børnene og de unge bliver bedre til at udtrykke sig om forhold i deres liv, f.eks. forhold på anbringelsesstedet og beslutninger om fremtiden.

Koordinering og inddragelse skal gå hånd i hånd

Projektet “Styring og koordinering af kortvarig intensiv indsats i sårbare familier”, som vi gennemførte i 2006-2009, viser, at en relativ lille indsats med koordinering og inddragelse kan gøre en stor forskel for både familier og professionelle. Det sparer tid og giver et mere sammenhængende forløb. Læs mere om koordinering som metode her.