Generelle tilsyn for Gentofte Kommune

CAFA har siden 2009 udført både anmeldte og uanmeldte tilsyn på ni institutioner og ét opholdssted for Gentofte kommune.

En leder fra Gentofte Kommune fortæller her om deres erfaringer med eksternt tilsynsbesøg.

Hvorfor valgte I en ekstern partner til at føre tilsyn?

”Vi ønskede en større grad af uvildighed – at få nogle øjne udefra til at se på anbringelsesstederne. Vi mente, at det ville give en øget drivkraft i arbejdet med at udvikle os. Vi har jo fortsat myndighedsfunktionen, idet vi selv beslutter, hvad der skal ske med de anmærkninger den eksterne part kommer med, men vi ønskede en neutral tredjepart til at kigge os i kortene.”

Hvad har I fået ud af samarbejdet?

”Vi har fået styrket vores kvalitet i tilsynene. CAFA er mere kritiske, end vi selv var tidligere. Desuden er det lettere at stille de frække spørgsmål, når man ikke er kolleger, og på den måde kommer der flere ting frem i lyset. Det har været en stor fordel for udviklingsarbejdet.

Involveringen af en tredjepart har dog også givet et tungere system. Især i begyndelsen opstod der misforståelser undervejs, og det første år havde vi en del arbejde med at klæde både CAFA og institutionerne på til at håndtere den nye måde at føre tilsynene på.

Vi sparer selvfølgelig tid ved ikke selv at udføre tilsynsbesøgene, men der skal alligevel sættes tid af til at klæde CAFA på til opgaven, oversætte vores strategi, svare på spørgsmål og holde alle parter informerede.

Med tiden har både CAFA og institutionerne lært hinanden at kende, så nu går det lettere. Fordi vi stadig ønsker friske øjne på tilsynene, har vi dog lavet en model, hvor CAFA altid har en ny konsulent med på tilsynsbesøg. På den måde får vi både kontinuitet og fornyelse ind i arbejdet.”

Hvad lagde I vægt på ved valg af samarbejdspartner?

”Vi havde også andre udbydere i spil, men valgte CAFA, fordi de har praktisk erfaring fra området. Konsulenterne har selv arbejdet på institution, så de ved, hvad det drejer sig om. Én ting er at have teoretisk erfaring, én anden er at vide i praksis, hvad tingene handler om. For os er det meget vigtigt.”