Konsulenthus

I CAFA er vi et team af veluddannede konsulenter, der arbejder med udsatte børn, unge og voksne. CAFA udfører to typer af opgaver:

  • Forebyggende og foranstaltningsmæssig opgaver i konkrete sager.
  • Generelle opgaver på fagområdet, f.eks. kvalitetssikring, supervision, undervisning og konsultation rettet mod fagfolk.

Hvem udfører opgaverne?

Vores konsulenter har grunduddannelser som socialrådgiver, socionom, pædagog eller akademisk baggrund. Alle er efteruddannede, enten via interne og/eller eksterne uddannelsesforløb.

I CAFA lægger vi meget vægt på, at alle konsulenter arbejder under supervision, og alle konsulenter har derfor både krav på og er forpligtet til at modtage supervision. Vi superviserer internt og henter ekstern supervision, når det er nødvendigt.

Cafa-Borup-2015-web-06