Ressourceforløb for unge med psykisk sygdom

Den nye reform for førtidspension indebærer bl.a., at der skal laves flere helhedsorienterede og koordinerende initiativer, der hjælper sårbare og udsatte unge ind i uddannelses- og arbejdsfællesskabet.

I CAFA sætter vi handling bag ordene i reformen: I august måned søsættes et nyt projekt, hvor vi afprøver metoder til at integrere unge med psykisk sygdom på uddannelses- og arbejdsmarkedet.

Målgruppen er unge mellem 15 og 23 år, som er psykisk skrøbelige og/eller har en psykiatrisk diagnose og som samtidig har behov for en koordineret indsats.

Koordinering som omdrejningspunkt

Unge med psykisk sygdom har ofte sammensatte problemstillinger, som kræver behandling og støtte fra forskellige systemer.

“Det kan være en udfordring at få de involverede parter, med hver deres perspektiver, til at se helheden og finde frem til en fælles forståelse af problematikkerne. Derfor er der behov for én koordinerende kontaktperson, der informerer, vejleder, støtter og tager udgangspunkt i den enkeltes behov”, fortæller Faglig Leder i CAFA, Susanne Katz.

Koordinering bliver altså det gennemgående team, hvor vi tester og udvikler forskellige metoder til at udføre koordineringen.

Projektet er finansieret af egne midler og sættes i gang i slutningen af august.

CAFA har allerede kandidater til projektet. Hvis du har en ung i tankerne, som også kunne få gavn af projektet, hører vi dog gerne fra dig.