Projekt “På Vej” var en succes

I CAFAs projekt “På Vej – unge med psykisk sygdom i job og uddannelse” indgik 9 unge i alderen 19-23 år med psykisk sygdom i et to-årigt ressourceforløb (2012-14), hvor de fik særlig støtte målrettet deres individuelle situation og med fokus på uddannelse og arbejde.

Du vil på denne side kunne få indsigt om projektets resultater samt se videoer, hvor de involverede parter (unge, projektleder og piloter) udtaler sig. Du kan også få adgang til evalueringsrapporten, en artikel og se CAFAs nyudviklede tilbud til unge med psykisk sygdom, udviklet på erfaringerne fra projektet.

Evaluering: Et alternativ til at “lægge sig ned og græde”, evaluering af Projektet På Vej – et metodeudviklingsprojekt til støtte for unge med psykisk sygdom i uddannelse og arbejde.
Artikel:
At give særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening
Tilbud:Se tilbuddet, som er udviklet på erfaringerne fra de seneste to års arbejde med projektet.

Hvordan virkede støtten?

De unge vurderer, at støtten var afgørende for deres muligheder for at gennemføre og fastholde uddannelse eller arbejde.
7 ud af de 9 unge kom i gang med eller fastholdt deres uddannelse eller arbejde i projektperioden.
Årsagen til, at 2 unge ikke kom i gang, var ventetider i kommunerne.

Opmærksomhedspunkter

 • En tæt kontakt med den unge er væsentlig, og det er nødvendigt at forholde sig til de mange og forskelligartede, store som små problemer, som den unge har. Det drejer sig f.eks. om bolig, møder, kontakt til uddannelsessted og kommune, ansøgninger, økonomi etc.
 • Især løsning af boligproblemer er afgørende for, om de unge kan uddanne sig.
 • Koordinering af støtten er helt centralt. Det drejer sig om af få systemer, sektorer, fagpersoner og privat netværk til at samarbejde og etablere en klar rollefordeling og kommunikation.
 • Hverken de unge eller deres private netværk har et overblik over systemerne, hjælpemulighederne og hvem man skal henvende sig til om hvad.
 • Heller ikke det professionelle netværk har overblik over systemerne.
 • Flere forældre til de unge har givet udtryk for, at de var ved at give ift. at støtte den unge, men fik energi til at fortsætte pga. den unges deltagelse i projektet.

Metoderne i projektet

 • Kontinuitet i støtte og kontakt med den unge via en fast kontaktperson (kld. Pilot)
 • Koordination mellem faggrupper og på tværs af sektorer.
 • Inddragelse af netværk via direkte kontakt og samarbejde.
 • Fokus på støtte i uddannelsesforløb/på arbejdspladsen via f.eks. studievejledning, lektiestøtte, særlig faglig og personlig støtte, konfliktløsning og lignende.
 • Netværksgruppe for de unge til understøttelse af de unges muligheder for dialog med andre i samme situation.

 

Afslutning og evaluering af På Vej – et selvfinansieret projekt

Efter to år er projektet afsluttet og CAFA evaluerer “På Vej – unge med psykisk sygdom i job og uddannelse”, hvor 9 unge i alderen 19-23 år har deltaget. I nedenstående video fortæller projektlederen, supervisoren, en pilot og en ung omkring resultaterne og deres oplevelse ved, at have deltaget i projektet.

 

Status på projektet efter halvandet år

Nedenfor kan du se to film med hhv. Dorte på 20 år som fortæller om hvordan projektet har hjulpet hende i hendes liv, både ift. uddannelse og andre emner som hun har fundet udfordrende. Den anden film indeholder projektlederen, piloterne og en ung, som tager status på projektet. Her vil emner som, hvad har været godt, hvad har været udfordrende, hvad har de lært, hvad tager de hver især med videre til det afsluttende forløb etc.

Dorte på 20 år fortæller om at deltage i projektet

De involverede parter i projektet tager status og deler deres erfaring

I filmen indgår projektlederen, supervisoren,  en pilot og en ung. I løbet af filmen vil emner som, erfaringer, udfordringer, hvad bliver taget med videre, hvad betyder det at have en fast pilot tilknyttet, hvad skal der ske i sidste del af projektet, blive belyst.

 

Intro om På Vej – et selvfinasieret projekt

I projektet “På Vej – unge med psykisk sygdom i job og uddannelse” inviterer vi fem til otte unge i alderen 17-23 år med en psykiatrisk diagnose eller lignende symptomer til at deltage i et to-årigt ressourceforløb. For egne midler stiller CAFA fire job- og uddannelsespiloter til rådighed, som vil tilbyde de unge en fokuseret støtte og rådgivning i forhold til job og uddannelse.

Fire piloter skal hjælpe med at navigere

Hvilke drømme og ønsker har den unge for sin fremtid? Og hvad tænker han/hun om sin situation? I et tæt samarbejde med den enkelte projektdeltager laves et individuelt forløb, hvor den unge selv sætter retningen.

Job- og uddannelsespiloten vil bl.a. støtte den unge i selv at handle og udtrykke sig, hjælpe med at kommunikere om sygdommens vilkår og støtte med at etablere netværk og løse konflikter. Koordinering og en indsats på tværs af alle aktører i den unges netværk bliver prioriterede indsatser.