Vi skaber social værdi

CAFA er en non-profit organisation, der har til formål at skabe bedre vilkår for udsatte børn, unge og voksne. Vi arbejder for at give vores målgruppe en bedre tilværelse og for at udvikle indsatserne på vores fagområde.

Non-profit

At være non-profit betyder ikke, at vi arbejder gratis. Vores medarbejdere får løn, og vi tager penge for de konsulentydelser, vi leverer. Pengene er dog ikke målet i sig selv.

Gennem konsulentarbejdet udfører vi konkrete opgaver i tråd med vores formål, samtidig med, at vi sikrer vores egen overlevelse og skaffer midler til forebyggelse og udvikling.

Intet krav om overskud

Vi er en almennyttig, selvejende institution og har derfor ingen investorer eller ejere. Det betyder bl.a., at vi ikke skal opnå et afkast på en investering eller tilgodese en investor med et udbytte. Fordi vi ejer os selv, og fordi vores formål er at skabe social værdi, er der ingen krav om, at vi skal lave et overskud – og hvis vi får et overskud, bestemmer vi selv, hvad det skal anvendes til indenfor rammerne af CAFAs formål.

Hvad går et overskud til?

Som det står skrevet i vores vedtægter §10 kan løbende overskud alene anvendes til:

”(…) at bistå offentlige myndigheder og private i arbejdet med børn, unge og voksne med særlige vanskeligheder og behov, at etablere forebyggelse og at medvirke i/etablere projekter, der tager sigte på udvikling af området”. 

Vores netværksgrupper for anbragte børn og unge er blandt de tiltag, vi selv er med til at finansiere. Vi yder økonomisk støtte til udvikling af nye metoder via et Erhvervsphd.-projekt, og i 2012 har vi for egen midler sat skub i et projekt, der giver støtte til unge med psykisk sygdom.