Ophold udenfor hjemmet

Når kommunerne henvender sig til CAFA med en anbringelsessag, er det som regel for at få en svær opgave løst. Vi medvirker til at løse vanskelige sager på en fleksibel måde ved at bruge vores erfaringer med anbringelser og  kontaktnet til plejefamilier.

Kommunen betaler for CAFAs visitation til anbringelsesstedet eller overdrager tilsynet til CAFA, hvorved betalingen er inkluderet i tilsynstaksten.

Cafa-Borup-2015-web-46