Mentorgruppe har positiv effekt

I 2012 afsluttede CAFA et toårigt mentorprojekt, der stiller skarpt på efterværn og netværk mellem anbragte unge og voksne tidligere anbragte.

En mentorgruppe på otte personer har deltaget i møder og været med på udflugter i CAFAs Ungegruppe for anbragte unge mellem 12 – 16 år.

På skift har mentorerne indgået som en naturlig del af Ungegruppens fællesskab og bl.a. hjulpet med at lave mad, spillet og leget, snakket og svaret på spørgsmål fra de unge. Uformelt samvær, opbygning af netværk og udveksling af erfaringer har været omdrejningspunktet for mentorernes frivillige støtte.

Begge parter har gavn af relationen

I en evaluering har vi spurgt både mentorerne og de unge om deres oplevelse af hhv. mentorstøtten og mentorrollen. Evalueringen peger bl.a. på, at mentorerne har noget særligt og betydningsfuldt at give de unge anbragte, og at udveksling af erfaringer, gode råd, vejledning og mentorernes engagement i de unges liv bidrager positivt med øget viden, selvtillid og tro på egne ressourcer. Selvom projektet formelt er afsluttet, fortsætter mentorerne derfor med at komme i gruppen.

 

Mentorerne klædes på til rollen

To konsulenter fra CAFA har klædt mentorerne på til opgaven, og de har løbende givet supervision. Fokus har været på at opkvalificere mentorernes menneskelige ressourcer og at udvikle de områder, hvor de oplever, at de kan give noget videre til de unge anbragte.