Hvilke opgaver løser vi?

Hos CAFA stiller vi vores kompetencer til rådighed og sørger for konkret opgaveløsning efter retningslinjerne og intentionerne i Serviceloven.

Vi udfører opgaver af både forebyggende og foranstaltningsmæssig karakter på børne- og familieområdet og i forhold til voksne med særlige behov for bl.a. kommuner og institutioner.

Kundernes behov sætter dagsordenen, og vi påtager os alle opgaver, der har udsatte mennesker som omdrejningspunkt.