Evaluering af mentorprojekt

Overordnet set viser evalueringen, at mentorernes tilstedeværelse opleves som en ekstra og særlig voksenstøtte i en vanskelig tid som teenager under en anbringelse uden for hjemmet.

Støtten opleves som konstruktiv og meningsfuld, fordi den er troværdig og oprigtig, da mentorerne selv har erfaringer med livsvilkåret ”ung og anbragt”. Støtten styrker desuden de unge anbragtes selvstændighed og udvikling af egne holdninger.

Et centralt input fra både de unge og mentorerne er, at det er vigtigt med sociale netværk, når man er/har været anbragt. Det bryder følelsen af ensomhed og gør op med tabuer om det at være anbragt.

De unges perspektiv

I evalueringen udtaler de unge sig om forskellige forhold ved mentorstøtten. De oplever bl.a.:

  • At det handler om kemi, og at det tager lidt tid at lære hinanden at kende
  • At mentorerne er en mere troværdig voksenstøtte end de professionelle, fordi de har oplevet det samme som de unge selv
  • At man kan bruge mentorerne til at efterprøve oplevelser og holdninger samt få støtte til at tro på sig selv og sige sin mening (inddragelse)
  • At der er plads til både sjov og seriøse snakke med mentorerne

Mentorernes perspektiv

I projektet defineres en mentor som en person, der har prøvet noget bestemt i livet, som andre står i nu (at være anbragt), og som har lyst til at hjælpe andre.

Under interviewene med mentorerne fremhæver de bl.a.:

  • At mentorrollen handler om at være sig selv og om at være god til at lytte
  • At der skal være tillid, før de unge kommer til mentorerne, og at det tager lidt tid at opbygge den
  • At rollen er spændende og at den giver perspektiv på egen fortid
  • At rollen er udfordrende, fordi man skal kunne rumme forskellige dilemmaer (f.eks. fortrolighed og håndtering af egne følelser)
  • At de oplever sig som en relevant støtte, fordi de ser en samtale med en mentor som mindre uforpligtende end en samtale med en professionel

Mentorerne kommer stadig i gruppen

På grund af de positive tilbagemeldinger fra både de unge og mentorerne fortsætter mentorerne med at komme i gruppen, selv om projektet formelt er afsluttet.

 

I evalueringen indgår dokumentlæsning, observationer og løbende interviews – både i gruppe og indivudielle – med ni unge anbragte fra Ungegruppen og med seks mentorer.