Efterværn

Efterværn retter sig primært mod gruppen af 18-23-årige, anbragte og tidligere anbragte. Vi betragter dog også vores Ungegruppe, hvor deltagerne er i alderen 12-16 år, som en start på efterværnet.

CAFAs efterværnsprogram ser samlet således ud:

  • De unge tilbydes plads i CAFAs ungegruppe, når de er ca. 12 år. Her følges de kontinuerligt af de samme voksne, så længe de ønsker at deltage i gruppen.
  • De unge rykker op til Netop-gruppen, når de fylder 16 år, eller når de er parate, og de er tilknyttet gruppen, så længe de ønsker. Der er kontinuitet i forhold til de voksne, som således kender de unge over lang tid.
  • De unge, der har behov, tilbydes en personlig kontaktperson jf. efterværnsreglerne, hvor der kan støttes tættere, mere individuelt og udenfor gruppens rammer. Kontaktpersonordningen varetages evt. af de voksne, som de unge kender fra netværksgrupperne.
  • Koordination er et væsentligt element, idet den bedste proces sker, når støttearbejdet koordineres tæt med samtlige relevante fagpersoner og med inddragelse af den unge selv samt eventuelt privat netværk. Vi benytter de udviklede metoder fra et koordineringsprojekt, vi har gennemført.

CAFAs efterværnsprogram kan købes af kommunerne i en samlet ”pakke”. Tilbuddene kan dog også købes særskilt afhængig af den  unges behov.