Inddragelse er vigtig

Vi betragter voksne, børn og unge som selvstændige og kompetente mennesker med rettigheder og evne til at have mening om eget liv.  Alle har krav på at blive hørt og give sin mening til kende og ikke mindst få indflydelse på eget liv ved deltagelse og medbestemmelse, ergo inddragelse.

Alle involverede parter i et problem er en del af både opretholdelsen og løsningen af problemet. Vi har ikke nødvendigvis svarene på, hvordan vi griber en problemstilling bedst an og inddragelse af alle involverede aktører bidrager til problem- og løsningsforståelser.

I arbejdet med børn og unge er det vores mål at holde dem i fokus, fordi deres perspektiver er vigtige at få frem. Det anerkender vi, at forældre og samarbejdspartnere også har interesse i, og vi anerkender, at der ofte er delte meninger om, hvad det vil sige. Derfor er vi nysgerrige efter at udforske, hvad fokus på barnet/den unge betyder for de involverede i en sag.

Involvering af børn, unge og forældre i spørgsmål om deres livssituation giver øget og vigtig viden om, hvilke hjælpeforanstaltninger og støttemuligheder, der bør værksættes. Hverken voksne eller børn/unge skal beskyttes imod deres virkelighed, men har krav på støtte til at klare sig bedst muligt i deres virkelighed for at opnå kontrol over eget liv.

CAFA tror på, at inddragelse giver højere succesrate i form af mere forankrede initiativer. Det giver social værdi for vores brugere og er samtidig tidsbesparende for vores kunder.