Bestyrelse og vedtægter

Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen, der består af udpegede repræsentanter med socialfaglig, socialpolitisk og forretningsmæssig interesse og indsigt. Den daglige ledelse varetages af direktionen.

Formand
Ole Reinholdt
Strandvang 22, Lindeborg
4000 Roskilde

E-mail: ole.reinholdt@pc.dk
Telefon: 40 35 61 48

Næstformand
Jørgen Sten Nielsen
Ravnshøjvej 26, Kornerup
4000 Roskilde

Margit Bjældager
Klosterengen 85
4000 Roskilde

Per Eriksson
Mosevej 7, Gøderup
4000 Roskilde

Carsten Rasmussen
Stationsvej 9
4070 Kirke Hyllinge

Steen Kristensen
Dr. Margrethesvej 31
4000 Roskilde