Respekt for hinanden og de mennesker, vi samarbejder med

Det er vigtigt for os, at vores kunder, brugere og samarbejdspartnere opfatter os som troværdige, og at vi udfører vores arbejde med respekt for hinanden og de mennesker, vi samarbejder med. Vi bestræber os på at være en påskønnet sparringspartner, der giver værdi til et samarbejde. Det gør vi ved at lytte, gå i dialog, engagere os, yde sparring, holde hvad vi lover, levere en høj faglighed og sikre klare rammer for vores aftaler.

Vi vil gerne lære af egne og andres erfaringer, bidrage til et samarbejdsmiljø præget af tillid, forståelse og accept og fungere som en værdifuld og troværdig sparringspartner.

Vi har et dynamisk, refleksivt fagligt miljø med kort vej fra idé til handling, hvor faglig ledelse, sparring og supervision er med til at udvikle os. Vi værdsætter hinandens forskelligheder og opfordrer til, at den enkelte forfølger sine særlige styrker.