Se det mulige i det umulige

Sociale problemer er ofte ”vilde” problemer med stor grad af kompleksitet, som ikke lader sig tæmme ved første forsøg. I CAFA er det en faglig kompetence at kunne stå i komplicerede problemstillinger uden at give forenklede løsninger. Vi ser det som vores opgave at få ting til at lykkes trods modsætninger.

Sociale problemer er ofte kaotiske og komplekse. Vi anser det for spændende at navigere i kaos og anvender faglig viden, fleksibilitet, overblik og kreativitet til at se det mulige i det umulige.

Kunder kan i høj grad henvende sig med udefinerede problemstillinger. Vi stiller spørgsmål, leverer input og går i dialog, så problemstillingerne afdækkes og kan håndteres.