Bevægelse med målet for øje

CAFA er en organisation i bevægelse. Vi er opmærksomme på og lytter til forandringer og strømninger i samfundet, så vi kan udvikle og tilpasse os forhold i vores omverden. Både i stort og småt er vi indstillet på at være fleksible og skifte retning, hvis forholdende kræver det – dog uden at miste fokus på formålet med vores arbejde: at skabe social værdi for udsatte børn,, unge og voksne.

Nytænkning og udfordring af traditionelle metoder og tænkemåder optager os, og vi er opmærksomme på at udvikle vores arbejde, så det indfrier nye tanker og muligheder. Vi efteruddanner os, sætter os ind i ny viden og gennemfører innovativt socialt arbejde, der gør os til en relevant bidragsyder af ny viden på det sociale område.

Socialfaglige og politiske debatter deltager vi i og er optagede af forskellige perspektiver og holdninger. Vi vælger altid de veje og løsninger, der er i brugernes bedste.

Også når det handler om vores kunder, er vi i bevægelse. Samarbejdet og dialogen med kunden praktiseres og opfattes som en proces, hvor man sammen med kunden udvikler det sociale arbejde i praksis og finder løsninger til gavn for de mennesker (børn, unge og voksne), som arbejdet er rettet mod.

Vi tør at være visionære og kreative i vores opgaveløsninger og udfordrer gerne fasttømrede og på forhånd definerede løsningsmodeller.