Tre gode råd til supervisionen (juni 2013)

Sætter I også tid af i kalenderen til refleksion og faglige drøftelser? Vores erfaring er, at teambaseret supervision giver afdelinger mere systematik og bedre kvalitet i arbejdet. Her er tre gode råd til, hvordan I får mest mulig ud af jeres supervision.

1. Fokusér på processer for at fremme løsninger

Dagligdagen er præget af løsninger og beslutninger. Benyt supervisionen til at komme et spadestik dybere. Hvorfor tager I netop de beslutninger? Hvad kunne I ellers have gjort for at komme målet nærmere? En sådan drøftelse nuancerer jeres beslutningsgrundlag, udvider paletten af muligheder og skaber en mere effektiv sagsbehandling. Fælles drøftelser forbedrer den fremtidige systematik og prioritering af opgaverne.

2. Skab et fælles sprog

Brug supervisionen til at få en fælles forståelsesramme og tilgang til opgaverne: et fælles sprog. Tag et tema op, f.eks. børnesamtalen, og drøft de faglige overvejelser, muligheder og dilemmaer, den indebærer. Hvordan inddrager I bedst barnet, og hvordan kan I forstå, hvad barnet fortæller jer?

3. Styrk helhedssynet

Tag konkrete problemstillinger op og brug dem til at styrke jeres overblik i opgaverne. Hvordan har I f.eks. arbejdet med den seneste § 50 undersøgelse: Hvordan vægtes og anvendes jeres faglige viden? Hvordan samles undersøgelsens dele i en helhedsorienteret vurdering?