Regnskab

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

Nettoomsætning

10.648.549

9.562.648

10.054.601

9.734.733

9.818.532

Udgifter til konsulenter 309.013 268.938

255.996

347.449 

308.157

Eksterne udgifter

184.251

205.532

70.056

227.876

172.312

           
Lønninger

9.264.775

8.922.295

8.105.915

7.911.041

8.598.356

Administrationsomkostninger

333.034

404.473

329.340

401.201

486.662
Lokaleomkostninger

697.515

611.020

549.593

709.614

701.413

           
Resultat før finansielle poster

-140.039

-849.610

763.455

227.782

-556.754

           
Finansieringsindtægter

277.995

673.350

408.755

463.420

426.582

Finansieringsomkostninger

74.910

55.475

48.058

47.836

68.379

           
Årets resultat 63.046

-231.735

1.124.152

643.366

-198.550

           
           
Projekter – egenfinansiering 660.183   348.876 863.904 1.450.263

784.167

Grupper egenfinansiering

257.377

167.656

 118.091  109.953 

82.117

Ph.d. egenfinansiering 276.693 182.744 0

0

0