Svar om børnefaglige undersøgelser

Nedenfor finder du en oversigt over de mest hyppige stillede spørgsmål, som CAFA modtager angående børnefaglige undersøgelser.

Hvilke typer af børnefaglige undersøgelser sender kommunerne til CAFA?

Kommunerne sender alle typer af undersøgelser til CAFA.

Når en kommune skal have udført et større antal undersøgelser, så er det ofte fordi, det har være vanskeligt for kommunen at nå at gennemføre undersøgelserne indenfor lovens tidsfrist. Derfor er kriteriet for fremsendelsen af undersøgelserne til CAFA ofte ganske simpelt, at det er undersøgelser, der haster. Nogle kommuner vælger at sende de mest komplicerede undersøgelser til CAFA, fordi det skaber “luft” hos sagsbehandlerne i kommunen. Andre kommuner vælger at sende de mindst komplicerede sager til CAFA, fordi selv ønsker at varetage de komplicerede.

Når kommuner sender enkeltstående sager, er det ofte fordi:

1) sagen haster
2) der er et højt konfliktniveau i sagen enten mellem forældrene eller mellem forældrene og kommunen
3) kommunen ønsker nye øjne på sagen
4) forældrene ønsker en udenforstående undersøger
5) en af forældrene er ansat i kommunen

Hvad koster en børnefaglig undersøgelse?

En enkeltstående børnefaglig undersøgelse koster 13.900 kr. + transport (2018).
Ved flere undersøgelser afgiver CAFA et tilbud på grundlag af de ønsker til undersøgelsesarbejdet, som kommunen har, f.eks. konkrete ønsker til kvalitet og kvalitet.

Anvender CAFA ICS modellen?

CAFA går i almindelighed ud fra ICS modellen, både når vi arbejde i DUBU og udenfor. Hvis kommunen har sit eget undersøgelseskoncept, som ønskes anvendt, så er det også muligt. 

Hvordan tilrettelægges undersøgelsesarbejdet rent praktisk?

Samarbejdsprocessen har ofte følgende forløb, men kan tilpasses kommunens ønsker og praktiske forhold:

  • Aftaler og kontrakt indgås mellem kommunen og CAFA.
  • Evt. teknisk løsning etableres, hvis CAFA skal arbejde i DUBU (se nedenfor).
  • CAFA modtager sager elektronisk, hvis der arbejdes udenfor kommunens IT system. Hvis CAFA arbejder i DUBU modtages navne på børnene.
  • Kommunen informerer den enkelte familie om, at CAFA skal udføre undersøgelsen.
  • CAFA igangsætter undersøgelsen og kontakter selv familien.
  • Kommunen modtager de første undersøgelser til gennemsyn med henblik på tilpasning af fagligt kvalitet.
  • Kommunen modtager ved udgangen af hver måned en status på alle undersøgelser.
  • Der faktureres månedsvis for afsluttede sager.
  • Samarbejdet mellem kommunen og CAFA sker via faste kontaktpersoner.
  • Der afholdes evt. et midtvejsmøde med evaluering af undersøgelsesarbejdet.

Hvilke tekniske løsninger kan anvendes?

Hvis CAFA skal arbejde i DUBU, så skal kommunen sikre den tekniske løsning. Der skal etableres en adgang til CAFA. Kommunen modtager nødvendige informationer om medarbejderne, og de underskriver relevante dokumenter om tavshedspligt osv. i lighed med kommunens ansatte. IT opkoblingen kan ske via VPN, mens andre kommuner foretrækker, at CAFA får udleveret bærbare computere, som kommunen har forberedt til brug. Den tekniske løsning skal være på plads, før CAFA igangsætter arbejdet. 

CAFA arbejder gerne i DUBU, ligesom vi også gerne arbejder i andre IT systemer. Hvis vi ikke har kendskab til systemet på forhånd, skal vi have en introduktion.

Hvis CAFA ikke skal arbejde i DUBU, sker fremsendelsen af dokumenter mellem kommune og CAFA via sikker e-mail eller E-boks. 

Straffeattester og børneattester?

Der indhentes straffeattester og børneattester i forhold til alle medarbejdere i CAFA, når de bliver ansat.