Anne Katrine Sjørslev Nielsen

Uddannelse og efteruddannelse

Cand.mag i Psykologi og Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier, RUC

Videns- og ansvarsområder

Observationer
Samvær
Forældrekompetenceundersøgelser
Interview og fokusgruppeinterview
Spørgeskemaundersøgelser
Koordinering
Projektdesign
Projektevaluering
Undervisning

Projekter og udviklingsarbejde

Projekt: Mere effektiv indsats til unge med massive problemstillinger
Projekt: Koordineret – psykosocial indsats til børn med overvægt og deres familier