Projekt “Børn med overvægt”

CAFAs projekt om “Børn med overvægt” 2014-2016 er afsluttet og erfaringerne er opsamlet.

Se hele rapporten med erfaringsopsamlingen her: Er børns overvægt et kostproblem? 

Projektet havde fokus på at udvikle et helhedsorienteret tilbud, som inddrog hele barnets livssituation og således ikke kun fokuserede på vægt.. Projektet fokuserede på samspillet mellem barnet og dets omverden. Formålet med projektet var at støtte løsning af konkrete vanskeligheder og styrke barnets selvfølelse samt give konkrete redskaber til vægttab.

Der deltog 16 børn og unge og deres familier i projektet, og det viste sig hurtigt, at den hypotese, som CAFA havde om, at hele barnets situation spiller ind på vægten, holdt stik i en helt overvældende grad. 14 ud af de 16 børn og deres familier havde så omfattende problemstillinger, at de ikke var i stand til at modtage det tilbud, som var planlagt i projektet.

Tilbuddet omfattede: familiebehandling til hele familien, tilbud om deltagelse i en netværksgruppe til barnet, en særlig fagperson med fokus på barnets stemme samt en koordinering af den samlede indsats for barnet.

Børnene og familierne havde så omfattende og så store problemer, at de fleste ikke magtede at indgå i familiebehandlingen, og selv om de delvist kunne indgå, så var det ikke en tilstrækkelig hjælp til en forandring.  Forældrene havde heller ikke ressourcer til at sikre, at børnene kom i børnegrupperne, og selv om CAFA tilbød hjælp til hente/bringe, lykkedes det ikke at få en stor del af børnene til at deltage kontinuerligt. Det viste sig også meget vanskeligt at koordinere fagfolkenes arbejde i familierne i høj grad fordi, der ikke fandt et systematisk støttearbejde sted (udover det nye tilbud, som CAFA ville iværksætte) – mange børn fik slet ingen støtte jf. servicelovens hjælpeforanstaltninger eller særlig støtte via skolesystemet eller lignende. Et gennemgående træk var, at mange familier isolerede sig og efterspurgte ikke hjælp.

Børnenes særlige vanskeligheder var omfattende – f.eks. var hyppige problemer – udover stærk overvægt – Fravær fra skole, indlæringsvanskeligheder, mobning, ensomhed, mangel på voksenkontakt, voksen-ansvar for familien osv.

Forældrene havde også mange vanskeligheder – f.eks. fysisk og psykisk sygdom, samlivs- og relationsproblemer, samarbejdsproblemer efter skilsmisse, arbejdsløshed, økonomiske problemer, stress, kriser, konflikter, vanskeligheder med at holde hjemmet rent osv.

CAFAs konklusion er sammenfattende, at der er behov for fokus på barn og families samlede situation, hvis man skal lykkes med at hjælpe barnet, herunder:

Fokus på basisfunktioner i familien

Fokus på konkret hjælp i konkrete situationer

Fokus på lægelige, psykiatriske og psykologiske behandlingsbehov

Fokus på barnets skoleforhold og mobning

Fokus på voksenkontakt og støtte til udvikling af selvværd hos barnet

Fokus på koordinering af den faglige indsats

Og vægten, jader skal også arbejdes med barnets vægt – men vi er blevet bekræftet i, at det ikke vil give varige resultater at hjælpe barnet til vægttab, uden at støtte barnet i dets samlede situation og problemkompleks.

Projektleder, Tina Bjørn Olsen, har udtalt følgende ved afslutningen af projektet:
“Som projektleder er jeg blevet mest overrasket over, hvor mange problematikker de enkelte børn og familier har. Overvægten kan ses som et udtryk for familiens samlede mængde af problemer. Man kan næsten sige, at jo mere overvægtigt barnet er, jo større er problemerne i familien. Desuden blev familierne ofte nødt til at prioritere andre problemer før barnets overvægt.
I min optik skal der en meget bred og langsigtet indsats til, hvis disse børn og familier skal have tilstrækkelig hjælp. Desuden skal en del af hjælpen tage udgangspunkt i noget meget praksis nært – f.eks. hjælp til rengøring, madlavning, aktiviteter med børnene mv.”

Se nærmere om CAFAs andre grupper for børn og unge: Netværksgruppen.

Video:

I videoen fortæller to børnekonsuleter og koordinatoren om deres erfaringer fra projektet.